Onkologické registry
czech english

Gastrointestinální stromální tumor

Histopathologický obraz GIST ze žaludku (barveno hematoxylinem a eosinem).
Zdroj: Wikipedia.

Gastrointestinální stromální tumor (GIST) je poměrně vzácný typ rakoviny, která postihuje zažívací (gastrointestinální, GI) trakt a přilehlé struktury v dutině břišní. GIST se řadí mezi sarkomy, tedy mezi nádory měkkých (pojivových) tkání, jako jsou např. kosti, chrupavky, šlachy, nervy, tukovou a svalovou tkáň či krevní cévy. GISTy se vyvíjejí buď z tzv. intersticiálních Cajalových buněk (anglická zkratka ICC), nebo z méně diferencovaných kmenových buněk (prekurzorových buněk), ze kterých později mohou vzniknout ICC. Intersticiální Cajalovy buňky řídí peristaltiku, tzn. svalové kontrakce zažívacího traktu, které posunují tráveninu.

Primární nádory se mohou nacházet po celé délce trávicího traktu – od jícnu až po konečník. Nejčastějším místem výskytu GIST je žaludek (asi 55 %), následuje dvanáctník a tenké střevo (asi 30 %), jícen (asi 5 %), konečník (asi 5 %), tlusté střevo (asi 2 %) a vzácně i jiné lokality.

Nejobvyklejší místa metastáz u GISTů jsou játra a břišní membrány (peritoneum, mezenterium, omentum). GISTy jen vzácně metastazují do lymfatických uzlin, ale někdy mohou napadnout místní lymfatické uzliny v břiše. GISTy někdy neobvykle metastazují do plic a kostí, a také do pánevní oblasti, např. do vaječníků (Belics et al, 2003; Irving et al, 2005; Wingen et al, 2005). Zcela výjimečné jsou metastázy do prsu (Igwilo et al, 2003) a svalové tkáně paží.

Jak již bylo řečeno, GIST je poměrně vzácná forma rakoviny. Mnohem častější jsou karcinomy, tzn. nádory vznikající z epiteliálních buněk. Ze všech případů rakovin u dospělých sarkomy představují pouze asi 1 %, a GIST je pouze jedním z asi 50 typů sarkomů. GISTy tak představují pouze 1-3 % nádorů žaludku, zhruba 20 % nádorů tenkého střeva a méně než 1 % nádorů tlustého střeva a konečníku. Nádory v těchto lokalizacích jsou z drtivé většiny karcinomy, tj. nádory vyrůstající z epitelů lemujících gastrointestinální trakt. Většina praktických lékařů, řada patologů a onkologů se za celou svou profesionální kariéru nesetká ani s jedním případem GIST. Špatně stanovená diagnóza může zpozdit tolik potřebnou léčbu, proto by pacienti měli být posíláni do specializovaných center, která mají s diagnostikou a léčbou tohoto typu sarkomu bohatší zkušenosti a mohou zároveň indikovat příslušnou léčbu.

Literatura

  • Belics Z, Csapó Z, Szabó I, Pápay J, Szabó J, Papp Z. Large gastrointestinal stromal tumor presenting as an ovarian tumor. A case report. J Reprod Med 2003; 48(8):655-658.
  • Igwilo OC, Byrne MP, Nguyen KD, Atkinson J. Malignant gastric stromal tumor: unusual metastatic patterns. South Med J 2003; 96(5):512-515.
  • Irving JA, Lerwill MF, Young RH. Gastrointestinal stromal tumors metastatic to the ovary: a report of five cases. Am J Surg Pathol 2005; 29(7):920-926.
  • Wingen CB, Pauwels PA, Debiec-Rychter M, van Gemert WG, Vos MC. Uterine gastrointestinal stromal tumour (GIST). Gynecol Oncol 2005; 97(3):970-972.