Onkologické registry
czech english

Technologické a informační zázemí projektu

Data projektu reGISTer jsou uložena v databázovém systému, který byl původně založen na modifikované verzi systému TrialDB. Tento on-line systém prošel koncem roku 2007 grafickými i strukturálními změnami, které umožní přehlednější a pohodlnější zadávání dat se zachováním stejných bezpečnostních opatření.

Systém je navržen jako robustní základna pro sběr dat velkého množství klinických studií či klinických registrů, je plně přizpůsoben struktuře projektu reGISTer. Jedná se o on-line aplikaci přístupnou uživatelům pomocí internetového prohlížeče. Bezpečnost jednotlivých záznamů v registru je zajištěna anonymizovaným sběrem dat. Každému pacientovi je přiřazeno identifikační číslo (ID), které neumožňuje zpětnou rekonstrukci jména ani rodného čísla. Jednoznačná identifikace pacienta je známa pouze ošetřujícímu lékaři nebo autorizovanému lékařskému pracovníkovi.


Projektové dokumenty

Název dokumentu Typ souboru Velikost
Parametrická struktura registru GIST 243 kB
Informovaný souhlas pacienta CZ 200 kB
Informovaný souhlas pacienta SK 181 kB
Schválení Etickou komisí CZ 660 kB
Schválení Etickou komisí SK 726 kB
Farmakovigilanční školení 190 kB

 

Zápisy z pracovních setkání

11. června 2013

Praha, FN v Motole

 

Zápis ze setkání (100 kB)