Onkologické registry
czech english

Garance

Projekt reGISTer je po odborné stránce garantován Českou onkologickou společností ČLS JEP. Technologické a analytické zázemí a management projektu poskytuje Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU, Brno. V případě dotazů nebo zájmu o projekt reGISTer kontaktuje prosím management projektu nebo helpdesk.