Onkologické registry
czech english

Analýzy registru reGISTer

Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU poskytuje účastníkům a partnerům projektu pravidelné reporty analyzující aktuální stav registru a výsledky diagnostiky a léčby. Tyto analýzy slouží jak pro průběžné sledování léčby pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem, tak i jako podklady pro odborné publikace v odborných médiích a konferenční příspěvky. Veškeré analytické výstupy podléhají schválení odbornými garanty projektu reGISTer (viz dokument Pravidla pro využití dat klinických registrů vedených pod záštitou výboru ČOS ČLS JEP).

 

 Publikace

 

Analytické reporty