Onkologické registry
czech english

reGISTer je klinický registr, který monitoruje epidemiologii, léčbu a její výsledky u pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem (GIST) v České republice a na Slovensku. Základním kritériem pro zahrnutí pacienta do studie je potvrzená diagnóza GIST, nikoli užívání specifického léku. V registru jsou sledování pacienti léčeni všemi dostupnými léčebnými postupy (chirurgickými i farmakoterapeutickými).

Primární cíle

  • Sběr epidemiologických dat o incidenci GIST v české a slovenské populaci
  • Zjištění detailních výsledků klinické a histopatologické diagnostiky, zejména imunofenotypový a genotypový profil
  • Hodnocení údajů o léčbě pacientů s GIST (chirurgický zákrok, cílená léčba)

Sekundární cíle

  • Analýza přežití pacientů vzhledem ke sledovaným klinickým parametrům
  • Vyhodnocení údajů o léčebné odpovědi pacientů

Východiska projektu

Projekt byl připraven ve spolupráci s koordinátory z výzkumných pracovišť, která mají zkušenosti s diagnostikou a léčbou GIST. V projektu jsou sbírána retrospektivní data (pacienti diagnostikovaní od 1.1.2000 do spuštění registru v roce 2006) i prospektivní data (pacienti diagnostikovaní od spuštění registru). V současné době jsou zadáváni pouze prospektivní pacienti.